Drugi odczyt wskaźników Compay Index

Dodano: 01.02.2018 10:29

W tym tygodniu opublikowaliśmy dane dotyczące grudniowego odczytu wskaźników Compay Index, czyli indeksów rynkowych obrazujących  uśrednione koszty ponoszone przez przedsiębiorców z sektora MSP na obsługę transakcji bezgotówkowych.

Jest to drugi odczyt wskaźników Compay Index od jego pierwszej odsłony z września 2017 r.

Zarówno w przypadku Compay Index online jak i Comay Index offline zanotowaliśmy spadek wskaźnika, co oznacza, że koszty transakcji bezgotówkowych dla przedsiębiorców w Polsce spadają.

Wartość wskaźnika Compay Index online (procentowy udział kosztu obsługi transakcji bezgotówkowej w stosunku do całkowitej kwoty transakcji bezgotówkowej zrealizowanej online) w grudniu 2017 wyniosła 1,70%, przy czy we wrześniu wskaźnik ten wynosił 1,76%.

Wartość wskaźnika Compay Index offline (procentowy udział kosztu obsługi transakcji bezgotówkowej w stosunku do całkowitej kwoty transakcji bezgotówkowej zrealizowanej za pomocą terminala płatniczego) w grudniu 2017 wyniosła 0,69% a we wrześniu wynosiła 0,74%.

Z naszych analiz wynika, że na obniżkę wskaźnika w głównej mierze wpływ miało obniżenie przez operatorów płatności bezgotówkowych opłaty dodatkowej pobieranej poza prowizją od każdej transakcji bezgotówkowej. Część operatorów dołączyła do grona tych, którzy opłaty tej w ogóle nie pobierają, a pozostali zazwyczaj wyraźnie ją obniżyli.

Więcej o tym czym jest Compay Index przeczytasz tutaj.