Trzeci odczyt wskaźników Compay Index

Dodano: 04.06.2020 20:37

W dniu dzisiejszym, publikujemy trzeci odczytu wskaźników Compay Index, które są indeksami rynkowymi, pokazującymi uśrednione koszty ponoszone, przez firmy działające w sektorze MŚP, na obsługę transakcji bezgotówkowych.

Pierwszy odczyt tych wskaźników miał miejsce we wrześniu 2017 r. Wskaźniki publikowane dzisiaj, zostały wyliczone na podstawie badań przeprowadzonych w marcu bieżącego roku, jednak sytuacja związana z koronawirusem miała wpływ również i na nas, dlatego podajemy je dopiero teraz.

Tak więc wartość wskaźnika Compay Index online (procentowy udział kosztu obsługi transakcji bezgotówkowej w stosunku do całkowitej kwoty transakcji bezgotówkowej zrealizowanej online) w marcu 2020 wyniosła 1,53% , czyli o 0,17% mniej w stosunku do wskaźnika z grudnia 2017 r., kiedy wynosił on 1,70%.

Z naszych danych wynika, że na obniżkę wskaźnika online w głównej mierze wpływ miało obniżenie prowizji od transakcji dokonywanych poprzez Pay By Link’i oraz płatności mobilne (głównie BLIK). Prowizje od płatności dokonywanych online przy użyciu kart płatniczych nie zmieniły się istotnie.

Natomiast wartość wskaźnika Compay Index offline (procentowy udział kosztu obsługi transakcji bezgotówkowej w stosunku do całkowitej kwoty transakcji bezgotówkowej zrealizowanej za pomocą terminala płatniczego) w marcu 2020 r.  wyniosła 0,73%, czyli o 0,04% więcej w stosunku do odczytu z grudnia 20017 r. kiedy to wynosiła 0,69%.

Z naszych danych wynika, że w ramach wskaźnika offline wyraźnie obniżyły się prowizje za płatności mobilne realizowane na terminalu, w czym w tym przypadku również największy udział miał BLIK. Ta obniżka natomiast została “zjedzona” przez wzrost opłaty “groszowej” za każdą transakcję oraz zwroty do Klientów wprowadzone przez niektórych operatorów płatności bezgotówkowych.

Ważna infrmacją jest, że w przeprowadzonych przez nas badaniach celowo nie braliśmy pod uwagę ofert objętych programem Polska Bezgotówkowa, a jedynie przyglądaliśmy się ofertom standardowym, ponieważ naszym zdaniem bieżący odczyt byłby nieporównywalny z poprzednimi. Dodatkowo dysproporcja pomiędzy wskaźnikiem online i offline byłaby nieadekwatnie powiększona. Ulga cenowa realizowana w ramach programu Polska Bezgotówkowa, jest tylko okresowa,  a po niej przedsiębiorcy zaczynają ponosić pełne koszty obsługi płatności bezgotówkowych dokonanych poprzez terminale płatnicze.

Podsumowując, naszym zdaniem śmiało można powiedzieć, że koszty obsługi płatności bezgotówkowych cały czas w Polsce spadają. Mimo, iż nie jest to w pełni odzwierciedlone w bieżącym odczycie wskaźnika Compay Index offline, to musimy wziąć pod uwagę, że od poprzedniego odczytu minęły ponad dwa lata. Dwa lata, w których bardzo dużo firm z sektora MŚP skorzystało z programu Polska Bezgotówkowa.

Więcej o tym czym jest Compay Index przeczytasz tutaj.