partner medialny
partner merytoryczny

Compay Index

Czym będzie Compay Index?

Compay Index będzie  indeksem rynkowym publikowanym przez Compay Sp. z o.o., przedstawiającym uśrednione, realne koszty ponoszone przez przedsiębiorcę udostępniającego swoim Klientom płatności bezgotówkowe za pośrednictwem operatora.

Po co to robimy?

Zależy nam na tym, aby wesprzeć przedsiębiorców. Chcemy, aby mieli świadomość tego jak koszty, które aktualnie ponoszą oraz oferta, którą otrzymują od operatorów odnosi się do średnich stawek, które funkcjonują na rynku.

Jak Compay Index będzie wyliczany?

Będziemy dążyć do tego, aby metodologia budowania wskaźnika była maksymalnie obiektywna. Będziemy posiłkować się danymi pozyskanymi z rynku, otrzymanymi bezpośrednio od operatorów płatności bezgotówkowych i dostawców bezgotówkowych metod płatności oraz od ekspertów. Założenia metodologii zostaną przedstawione wraz z publikacją pierwszego odczytu wskaźnika.

Kiedy Compay Index będzie publikowany?

Pierwsza publikacja Compay Index dotycząca pierwszego półrocza bieżącego roku planowana jest na wrzesień 2017 roku. Kolejne odczyty wskaźnika będą publikowane cyklicznie.

Oszacuj
koszty
obsługi