Nasi Partnerzy

Partnerzy medialni:

Cashless.pl to serwis o nowoczesnych technologiach w finansach. Stawia sobie za zadanie popularyzować obrót bezgotówkowy oraz najnowsze rozwiązania technologiczne, które ułatwiają korzystanie z szeroko pojętych usług finansowych. Serwisu tworzą doświadczeni dziennikarze - pasjonaci tematyki, o której piszą. Znajdziecie w nim informacje, poradniki, ciekawostki pisane zrozumiałym językiem m.in. na temat narzędzi wspierających zakupy internetowe, aplikacji i płatności mobilnych, kart płatniczych zy płatności bezgotówkowych.

http://www.cashless.pl/ .

 

Partnerzy merytoryczni:

Głównym celem statutowym Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego jest konsekwentne zwiększanie świadomości społecznej w zakresie obrotu bezgotówkowego. Za kluczowe dla jego realizacji uznaje: podejmowanie działań na rzecz systematycznej obniżki prowizji kartowych (interchange fee), inicjatyw o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym popularyzujących obrót bezgotówkow wśród wszystkich uczestników rynku oraz aktywne włączanie akceptantów kart płatniczych w proces kształtowania systemu obrotu bezgotówkowego.

http://frob.pl/ .